Představení společnosti

NANOTEC SYSTEM s.r.o. - čestný člen Japonské společnosti pro průmyslovou fotokatalýzu (PIAJ). Jsme tým vědců a techniků, jejichž společným cílem je propojení vědeckých poznatků získaných v oblasti fotokatalýzy s jejich praktický využitím v běžném životě.

Představení společnosti

Kdo jsme a co je naší vizí?

Jsme tým vědců a techniků, jejichž společným cílem je propojení vědeckých poznatků získaných v oblasti fotokatalýzy s jejich praktický využitím v běžném životě.

Díky spoluzakladateli společnosti, který v úzké spolupráci s japonskými vědci položil základy fotokatalytických aplikací v Evropě a České republice, známe reálné možnosti a limity tohoto oboru.

O co se snažíme?          

  • usilujeme o uplatnění všech úspěšných a smysluplných aplikací v praxi
  • hledáme nové perspektivních směry uplatnění
  • propojujeme akademické, obchodní a aplikační sféry
  • vyvíjíme osvětovou a vzdělávací činnost
  • snažíme se využití fotokatalýzu v rámci ochrany kulturního dědictví a majetku

Co je fotokatalýza? Jak funguje?

Fotokatalytické čištění - čištění světlem je založeno na reakci světla s atomy fotokatalyzátoru (nejčastěji oxidu titaničitého). Díky působení UV záření obsaženém ve slunečním svitu dochází za přítomnosti vzdušné vlhkosti a kyslíku na povrchu ošetřeném fotokatalyzátorem k reakcím (viz schéma), jejichž výsledkem je postupný rozklad nečistot a mikroorganismů až na vodu a oxid uhličitý. Nerozložitelné a neoxidovatelné látky (např. saze) jsou následně odstraněny z povrchu díky smáčivosti (hydrofilitě) fotokatalytického vrstvy.

Kombinace obou jevů, tj. oxidačně – redukčních reakcí a smáčivosti dala vzniknout novému aplikačnímu oboru “čištění světlem” cca v r. 1995 v Japonsku poté, co zde byl popsán a patentován princip smáčivosti fotoaktivního povrchu.