Historie

Časové milníky vzniku technologie NANOTEC SYSTEM od roku 1972 první publikací v časopise NATURE Honda - Fujishima efekt, až do dnešní přítomnosti. 

Historie

1972 - publikace v časopisu Nature - Honda - Fujishima efekt - popsán rozklad vody na TiO2 elektrodě působením světla

1996 - patent superhydrofility povrchu TiO2 po ozáření světlem-Japonsko. Vznik nového odvětví tzv. čištění světlem

1998 - začátek spolupráce Dr. Ing. Peterky s prof. Fujishimou a japonskou firmou TOTO

2000 - vychází česká verze knihy prof. Fujishimy a spol. „TiO2 fotokatalýza základy a aplikace“, která je považovaná za „bibli“ nového oboru. Českou verzi přeložili Dr. Ing. Peterka a Dr. Doškář, vydána byla Silikátovým svazem s cílem propagace nového oboru fotokatalýzy v České republice

2000 - zahájení výroby antibakteriální fotokatalytické dlaždice Hydrotect společností RAKO Rakovník v licenci firmy TOTO (s výjimkou italské firmy Italcementi se jedná o jednu z prvních komerčních aplikací v Evropě). Projekt byl iniciován a zajišťován Dr. Ing. Peterkou.

2003—2005 - vyvinuta prvá fotokatalytická silikátová barva v ČR , projekt MPO – FOPOS pod vedením Dr. Ing. Peterky

2005—2009 - Celoevropský COST projekt zaměřený na spolupráci ve vývoji nových materiálů, standardizaci a perspektivní fotokatalytické  aplikace mezi odborníky z celé Evropy-založen a veden Dr. Ing. Peterkou (realizace 15 odborných seminářů v evropských zemích za účasti odborníků z Japonska)

2005—2011 - český projekt Centra pro nanopovrchové inženýrství (NANOPIN) zaměřený především na fotoaktivní povrchy sdružuje akademický univerzitní a průmyslový výzkum. Vedení ATG (Dr. Ing. Peterka), partneři VŠCHT (prof. Krýsa), TUL (prof. Špatenka), UFCH-JH (RnDr. Jirkovský) , UACH (J. Šubrt) - 11 patentů, 168 publikací, 342 příspěvků konference

2008 - založení Evropské Technické Komise pro fotokatalýzu CEN TC 386 (7 pracovních skupin, Dr. Ing. Peterka vedl skupinu pro nové standardy a zastupuje ČR)

2009—2017 - European Photocatalytic Federation - vznikla rozšířením Francouzské společnosti pro fotokatalýzu FFP. EPF měla v prvém období cca 100 členů. Dr. Ing. Peterka byl zvolen do pětičlenného výboru EPF. EPF vydala Bílou knihu fotokatalýzy v roce 2015. (EPF ukončila svoji činnost v r. 2017)

2013 - založení Mezinárodního centra pro Fotokatalýzu při Universitě Tokyo (PIRC)

2013 - založení ČSAF (Česká Společnost Aplikované Fotokatalýzy, iniciuje Dr. Ing. Peterka (první předseda) s Ing. Procházkou

2021- vydání knihy Fotokatalytické experimentální metody, Japonsko. Kniha zmiňuje i nové perspektivní aplikace. Hlavním autorem je uznávaný zakladatel oboru, kandidát Nobelovy ceny, emeritní profesor Tokijské univerzity Akira Fujishima a týmu kolegů za přispění Dr. Ing. Františka Peterky. Ten zpracoval situaci v Evropě.