BALCLEAN systém na památky

BALCLEAN systém na památky je modifikovaná verze BALCLEAN systému, která je vyvinuta pro aplikaci ochraných objektů.

BALCLEAN systém na památky

Aplikace nanokompozitních fotoaktivních materiálů byla  nabídnuta  jako nová moderní metoda   prevence ochrany památek široké obci památkářské komunity. Nové možnosti využití fotoaktivních nanomateriálů pro preventivní ochranu památek popisuje kapitola do knihy Handbook of Culture Heritage analysis (autor F. Peterka, vydavatel Springer Nature Switzerland AG, rok vydání 2022) nazvaná “Novel light cleaning technology for cultural heritage protection ”. V úvodu stojí: Our world is rich of culture monuments, which shall be kept for next generations. It would be only possible if a corresponding technical and economical solution is introduced. Photocatalytic technologies, which means cleaning by light energy, may be one of the very promising solutions. 

Kniha v originálním znění. Handbook Of Cultural Heritage Analysis

Vytvořit technologický postup, který bude přijatelný pro odborníky zabývajícími se ochranou památek byl a stále je naším cílem. Ověřování funkce v čase a zdokonalování nové technologie překračuje možnosti krátkodobých projektů.

V oblasti ochrany kulturního dědictví může každý neodborný zásah způsobit nevratné škody, Z toho vyplývá i přijetí a převzetí nových metod ze strany restaurátorů památek. Opatrný přístup k novým metodám je nutné pochopit. Souhlas s použitím nové metody musel být podložen jednoznačnými výsledky laboratorních testů a dlouhodobým ověřováním funkce na památkově nechráněných objektech v reálných podmínkách v praxi.

Souhlasu s pilotními aplikacemi na reálných objektech předcházelo testování základní modifikace BALCLEANu na památkových objektech v Kloknerově ústavu v roce 2017. První reálné aplikace systému byly uskutečněny v rámci projektu COST nazvaného:“ Nanopovrchy pro ochranu kulturního dědictví “ rovněž v roce 2017. Úspěšné výsledky potvrzující funkci systému BALCLEAN se staly podkladem spolupráce s GHMP (Galerie Hlavního Města Prahy). Schválení aplikace nové metody na vybrané plastiky v Praze předcházelo ještě ověřování funkce systému na typické materiály památek ve venkovních prostorách depozitáře v Buštěhradu.

Přímá aplikace fotoaktivního nanokopozitu

Na lucerně z pskovce byla testována přímá aplikace. BALCLEAN byl aplikován do výseče zařaseného klobouku. Již po 2 měsících od aplikace byl výsledek patrný.

 

Preventivní aplikace fotoaktivním nanokompozitem

Čas unáší krásu od F. Paška, Jungmannovo náměstí, umělý pískovec.

FOTO: V levo před aplikací, v pravo 1 rok po aplikaci.

Pomník Jaroslava Vrchlického od J. Wágnera, Petřín, pískovec.