Speciální provětrávaná úprava a sanace povrchu betonové a železobetonové konstrukce podchodu

Stavební divize

Místo: Karlov/Legerova P515 a Karlov/Sokolská P516

Termín realizace: 12/2019 - 3/2020

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Použité materiály:

Realizace povrchové úpravy svislých stěn podchodů pod Severojižní magistrálou v zastropené části a další úprava nezastropené části (schodiště) tak, aby zde nedocházelo k další degradaci povrchu podchodu a byla zde umožněna budoucí snadná údržba povrchů.

PODCHOD P516 – postup realizace metody č. 1:

Stěny zastropené části podchodu
• sanace podkladního betonu svislých stěn, antikorozní ochrana obnažené výztuže,
• oprava a zpevnění stávajícího povrchu stěn,
• montáž provětrávacích lišt, montáž speciální fólie s nalepenou omítací mřížkou fólie přes systémové podložky a zarážecí hmoždinky,
• vytvoření omítek vč. nátěru.

Stěny nezastropené části podchodu
• sanace podkladního betonu svislých stěn,
• reprofilace pohledových částí,
• oprava a zpevnění stávajícího povrchu stěn,
• aplikace finálního nátěru.

PODCHOD P515– postup realizace metody č. 2:

Stěny zastropené části podchodu
• sanace podkladního betonu svislých stěn,
• oprava a zpevnění stávajícího povrchu stěn,
• vytvoření provětrávané dutiny pod stávajícím povrchem stěn, vyfrézování drážek do předpřipraveného povrchu, montáž předsazených desek Fermacel
• provedení finálního nátěru.

Kontaktní osoby