Články

NANOTECH SYSTEM hostem Konference o restaurování veřejné plastiky

NANOTECH SYSTEM hostem Konference o restaurování veřejné plastiky

Ve dnech 15. - 16. 11. 2023 jsme se zúčastnili Konference o restaurování veřejné plastiky, která byla uskutečněna v rámci programu Umění pro město.

Představení společnosti

Představení společnosti

NANOTEC SYSTEM s.r.o. - čestný člen Japonské společnosti pro průmyslovou fotokatalýzu (PIAJ). Jsme tým vědců a techniků, jejichž společným cílem je propojení vědeckých poznatků získaných v oblasti fotokatalýzy s jejich praktický využitím v běžném životě.

Historie

Historie

Časové milníky vzniku technologie NANOTEC SYSTEM od roku 1972 první publikací v časopise NATURE Honda - Fujishima efekt, až do dnešní přítomnosti. 

Současnost NANOTEC SYSTEM

Současnost NANOTEC SYSTEM

Nanotec System se aktivně zapojil do ochrany památek v zahraničí.  V souvislosti s problematický stavem Tádž Mahalu vlivem zhoršujících se klimatických podmínek.

BALCLEAN systém na památky

BALCLEAN systém na památky

BALCLEAN systém na památky je modifikovaná verze BALCLEAN systému, která je vyvinuta pro aplikaci ochraných objektů.