Reference

Malostranská mostecká věž - aplikace systému BALCLEAN STONE

Místo: Hlavní město Praha

Termín realizace: srpen 2023

Investor: Hlavní město Praha

V loňském roce proběhlo čištění prachových depozitů a biologického napadení v rámci údržby Malostran­ské mostecké věže. Současně byla na objekt nanesena i ochranná vrstva.

více...
Rekonstrukce komplexu objektů Hrzánského paláce v Praze

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1

Termín realizace:

Investor:

Stavební divize BARVY A LAKY HOSTIVAŔ, a.s. letos v květnu slavnostně předala dokončený projekt rozsáhlé rekonstrukce objektu Hrzánského paláce v Praze 1.

více...
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorách pod terasou Kramářovy vily

Místo: Gogolova 212/1, Hradčany, Praha 1

Termín realizace: 01/2019 - 09/2019

Investor: Česká republika – Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

Vilu, která se nachází v nejvýchodnějším cípu Hradčan, nechal postavit podle návrhu architekta Fridricha Ohmanna politik Karel Kramář, pozdější první předseda vlády Československé republiky, který se již při koupi stavební parcely zavázal, že bude navržena a realizována jako jednopatrová budova s průčelím obráceným k Vltavě tak, aby nenarušovala panorama Pražského hradu. V současné době vila slouží jako residence předsedy vlády České republiky.

více...

Použité materiály:

Úpravy společných prostor objektu Haštalská 794/ 4, Praha 1 – vestibul, chodby a schodiště, dvorek s přístavbou výtahu při dvorní fasádě

Místo: Haštalská 794/4, Praha 1 - Staré Město

Termín realizace: 12/2018 – 3/2020

Investor: Společenství vlastníků Haštalská 4, Haštalská 749/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město

Objekt postavený v secesním slohu je reprezentativním nájemním domem postaveným pro Václava Havla v roce 1902 podle plánů Jana Huga Dvořáka. Dům je čtyřpatrový s čistě secesní fasádou, ze které vychází i bohaté dekorace interiérů domu. V něm jsou uplatněny barevné vitráže do olova, dekorativní barevné tvrdě pálené dlažby s mozaikovým povrchem a atypickými barevnými vzory, kamenné žulové schodiště se soklem z černé lesklé čtvercové dlažby a dekorativním zábradlím. Vestibul slouží zároveň jako průjezd do dvora. Veškeré práce musely být provedeny dle Závazného stanoviska vydaného Odborem památkové péče MHMP.

více...

Použité materiály:

Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

Místo: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Termín realizace: 1/2013 – 7/2013

Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Objekt byl postaven na počátku 20. století jako obytný dům se smíšenou funkcí komerčních prostor v přízemí, kanceláří a obytných pater pro individuální bydlení. Od r. 1995 funguje jako Dům s pečovatelskou službou.

více...

Použité materiály:

Oprava fasády a výměna oken budovy v areálu Hrzánského paláce v Praze

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1

Termín realizace: 1/2013 – 7/2013

Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Architektonické řešení opravy fasády a oken respektující stávající stav za podmínek absence tvarových a funkčních změn. Poloha oken a dveří zůstala zachována, došlo pouze k opravě, repasi či výměně. Vzhledem k poškození musely být hluboké trhliny prohlédnuty statikem, který navrhl způsob jejich sanace. Po celou dobu realizace byl prováděn dohled pověřeným restaurátorem a probíhala velmi intenzívní komunikace se zástupci památkové péče.

více...

Použité materiály:

Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice v Praze

Místo: Objekty na rozhraní katastrů Malá Strana a Hradčany

Termín realizace: 6/2018 – 11/2018

Investor: Městská část Praha 1

Komplexní rekonstrukce a revitalizace konce Nerudovy ulice, instalace restaurované sochy Toaleta Jana Štursy.

více...

Použité materiály:

Speciální provětrávaná úprava a sanace povrchu betonové a železobetonové konstrukce podchodu

Místo: Karlov/Legerova P515 a Karlov/Sokolská P516

Termín realizace: 12/2019 - 3/2020

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Realizace povrchové úpravy svislých stěn podchodů pod Severojižní magistrálou v zastropené části a další úprava nezastropené části (schodiště) tak, aby zde nedocházelo k další degradaci povrchu podchodu a byla zde umožněna budoucí snadná údržba povrchů.

více...

Použité materiály: