Současnost NANOTEC SYSTEM

Nanotec System se aktivně zapojil do ochrany památek v zahraničí.  V souvislosti s problematický stavem Tádž Mahalu vlivem zhoršujících se klimatických podmínek.

Současnost NANOTEC SYSTEM

V prosinci 2018 Indie uspořádala ve spolupráci s EU v New Delhi společnou konferenci na ochranu kulturního dědictví. František Peterka  zastupující Nanotec System byl nominován účastníkem delegace EU a v rámci conference vystoupil v panelu nazvaném  “ Innovative Concepts and Solutions for Mitigation of Climate Change Impacts on Cultural Heritage” (Nové koncepty a řešení související s vlivy klimatických změn na kulturní dědictví).

Následně došlo k navázání spolupráce s oddělením ochrany památek Aligarch University, jedné z deseti ti nejlepších indických Universit, která je situována nedaleko Agry a TajMahalu. Byla podepsána MoU (smlouva o spolupráci) mezi Nanotec System a univerzitou. Po té proběhla pilotní aplikace fotokatalytické technologie na červeném pískovci a mramoru v letech 2019-2020. Testy byly realizovány v paláci posledního maharadži Aligarchu (na snímku uprostřed).