Technologie zabraňující přehřívání povrchů – uplatnění požadavků GREEN DEAL

Patentově chráněná technologie založená na trvale čistém nátěrovém systému s vysokou odrazivostí světelné energie tzv. Albedo efektu využívající nanokompozitní fotoaktivní materiál.

Technologie zabraňující přehřívání povrchů – uplatnění požadavků GREEN DEAL

Nová technologie je pilotně testována pro přehřívání povrchů objektů určených pro ustájení  zvířat, ale v budoucnu bude využita i pro další stavby.

Novátorská technologie je řešena jak pro PUR izolované povrchy střech, tak i neizolované povrchy, což má velký význam vzhledem ke zvyšujícím se teplotám v městských aglomeracích. Vedlejším efektem fotoaktivního povrchu je bonus ve formě čištění vzduchu a od mikroorganismů.

Technické řešení:

Předmětem řešení je tepelný a vodotěsný izolační systém stavebních objektů, kde povrch objektu (zejména střecha) je opatřen vrstvou tvrdé polyuretanové pěny, jejíž povrch je ošetřen speciálně vyvinutým akrylátovým nátěrem s vysokým albedem. Podstata řešení spočívá v nátěru, který je opatřen nanokompozitní vrstvou s fotoaktivní funkcí pro získání samočistících a hydrofilních vlastností povrchu.

Aplikace tohoto nátěru prokázala, že trvale čistý povrch s vysokou odrazivostí dokáže nahradit v horkých dnech klimatizaci a tím I šetří energii. Izolovaný povrch zabraňuje tepelným ztrátám v zimě.

Originalita projektu spočívá v udržování celoročně konstantní teploty v interiéru objektu