Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město

Objekt byl postaven na počátku 20. století jako obytný dům se smíšenou funkcí komerčních prostor v přízemí, kanceláří a obytných pater pro individuální bydlení. Od r. 1995 funguje jako Dům s pečovatelskou službou.

STAVEBNÍ DIVIZE BARVY A LAKY, a. s. provedla kompletní opravu podlahových ploch teras v 5. a 8. NP domu. Součástí stavby bylo provedení nové celoplošné izolace proti vodě ve dvou vrstvách a tepelné izolace, úprava podlahových ploch a celé podlahové konstrukce s položením nové dlažby formátu 300×300 mm.

Dále opravou prošly omítky kolem oken a dveří, které byly v místě úpravy zatepleny. Nátěr stěn byl proveden výstužnou armovací vrstvou – stěrkou, opraveny byly zábradlové zídky a sloupky včetně nátěrů, dole s keramickými obklady. Klempířské prvky, jako jsou parapety a další detaily, byly nově osazeny, byly realizovány další zámečnické práce. Kompletně bylo vyřešeno odvodnění ploch včetně okapů a okapových žlabů, přezděny komínové hlavy osazené zinkovými stříškami a osazeny veškeré dekorativní detaily (např. velkoobjemové květináče).

V rámci opravy teras bylo provedeno kompletní sejmutí nefunkčních vrstev teras, kompletní sejmutí oplechování atik a ostatních klempířských prvků, demontáže nefunkčních ocelových prvků – kotev, stožárů a ostatních prvků na fasádě. Po sejmutí všech vrstev teras došlo k očištění rubu nosné konstrukce stropu 8.NP; u 5.NP bylo sejmuto pouze souvrství k vrstvě betonu, která byla ponechána. U všech povrchů byla po sejmutí vrstev provedena kontrola z hlediska zatékání, koroze a ostatních deformací. Byly posouzeny poměry okolo žlabů a okapů.

Celkově nové řešení respektovalo stávající poměry kolem atik, kotvení ocelového zábradlí a napojení na stávající konstrukce. Nová skladba terasy byla navržena tak, aby došlo k nepatrnému snížení výšky skladby (původní větší vrstva lehčeného betonu či násypu byla nahrazena zateplenou skladbou) a tím i možnosti osazení soklové dlaždice podél všech svislých stěn či komínových těles a světlíků.

U žlabů bylo provedeno funkční vyspádování min. 0,5% – u podokapního v 5.NP, resp.0,9% – u překládaného zaatikového žlabu. Ocelové zábradlí 8.NP bylo po repasi opatřeno finální povrchovou úpravou dle dohody se zástupcem městské památkové péče. Dále bylo provedeno opětovné oplechování atik z mědi a znovu zataženo přes fasádu či stěnu dle původních oplechování.

V místě kotvení zábradlí do stěny bylo použito tmelení.

Kontaktní osoby