Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice v Praze

Stavební divize

Místo: Objekty na rozhraní katastrů Malá Strana a Hradčany

Termín realizace: 6/2018 – 11/2018

Investor: Městská část Praha 1

Použité materiály:

Komplexní rekonstrukce a revitalizace konce Nerudovy ulice, instalace restaurované sochy Toaleta Jana Štursy.

Nerudova ulice v Praze – velmi frekventované památkové a pietní místo Prahy na cestě na Pražský hrad po Královské cestě. Symbolika místa spočívá v památce potlačení a zmasakrování studentů komunistickou policií při protestech v únoru 1948 na cestě k prezidentu Dr. Edvardu Benešovi.

V rámci rekonstrukce místa bylo provedeno odizolování, sanace a zrestaurování nosné zdi konce Nerudovy ulice, zajišťující silnici a svah k Pražskému hradu. Součástí rekonstrukce byla injektáž, odsolení povrchu zdi a rekonstrukce degradovaných a nestabilních částí. Následná úprava povrchu sanačními omítkami a štuky vč. zhotovení a obnovy původních reliéfů.

V rámci realizace rozsáhlého projektu byla realizováno kompletní předláždění chodníků a ploch před zdí, zrestaurování všech kamenných prvků a položení nových kamenných bloků z mrákotínské žuly. Tento materiál je použit zcela záměrně, neboť je shodný s masivním obeliskem z mrákotínské žuly,  instalovaným k příležitosti vzniku samostatného Československého státu.

Kontaktní osoby