Úpravy společných prostor objektu Haštalská 794/ 4, Praha 1 – vestibul, chodby a schodiště, dvorek s přístavbou výtahu při dvorní fasádě

Objekt postavený v secesním slohu je reprezentativním nájemním domem postaveným pro Václava Havla v roce 1902 podle plánů Jana Huga Dvořáka. Dům je čtyřpatrový s čistě secesní fasádou, ze které vychází i bohaté dekorace interiérů domu. V něm jsou uplatněny barevné vitráže do olova, dekorativní barevné tvrdě pálené dlažby s mozaikovým povrchem a atypickými barevnými vzory, kamenné žulové schodiště se soklem z černé lesklé čtvercové dlažby a dekorativním zábradlím. Vestibul slouží zároveň jako průjezd do dvora. Veškeré práce musely být provedeny dle Závazného stanoviska vydaného Odborem památkové péče MHMP.

STAVEBNÍ DIVIZE společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,  a. s. realizovala celkovou rekonstrukci průjezdu, dvora, vestibulu, zdí schodiště, kompletní provedení nových rozvodů elektřiny a plynu včetně uličního připojení a rozvaděčů dle návrhu architekta Jerryho Kozy, předložené dokumentace a technické zprávy. Byla provedena repase vstupních a dvorních masivních dřevěných vrat včetně nátěrů, pasířských prvků a vitráží. Stavební úpravy se dotkly společných prostor objektu a dvora, kde byla nově přistavěna výtahová šachta s propojením do jednotlivých pater domu. Provedena byla oprava dlažby a doplnění poškozených částí, kompletní výmalba, nátěry dveří apod. Bylo dodáno kompletní statické řešení včetně statického výpočtu a řešení rekonstrukce požadované investorem.

Ve vstupním vestibulu za vraty domu došlo k demontáži stávající uliční elektrické přípojky a byla přeložena na vnější, uliční část domu. Na vstupním portálu bylo umístěno nové komunikační tablo se zvonky, kamerou a ovládáním vstupních dveří.  Po vysekání a statickém zajištění všech tras nových rozvodů bylo provedeno jejich začištění včetně obnovy všech reliéfních a štukových prvků. Byly také provedeny vyzdívky a dozdívky k šachtě výtahu a podlahy zde byly osazeny žulovými deskami.

Proběhla oprava stávající historické dlažby z doby výstavby a doplnění mozaikové dlažby replikami. Stejně tak bylo postupováno u poničené reliéfní dlažby po bocích průjezdu i u všech podest schodiště. Došlo k úpravě omítek stěn a stropů. Místo stávající jednobarevné hladké výmalby byla realizována nová s plastickou geometrickou výzdobou s lizénami. Do postranních nik byla provedena reliéfní (povrchová) plastická úprava a provedení nových štukových omítek vnitřních povrchů a v prostoru schodiště.

Součástí bylo i mechanické a chemické hloubkové vyčištění žulového schodiště a vestavby výtahové šachty včetně vstupů v jednotlivých patrech.

Kontaktní osoby